WWW.KIVDF.GOV.AZ
Əlamətdar günlər

Mina Təhlükəsizliyinə Qarşı Beynəlxalq Mübarizə günü - 4 aprel

Dünya Söz Azadlığı Günü - 3 may

Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü - 1 iyun

Beynəlxalq Qaçqınlar günü - 20 iyun

Beynəlxalq Əlillər günü - 3 dekabr
Bu yazı 14909 dəfə oxunmuşdur.